Treslinghuis headerfoto

Zoeken

Share |

WIJ huiskamerproject

De huiskamer is een onderdeel van het jeugd- en jongerenwerk van de welzijnsorganisatie MJD in de Oosterpark. De Huiskamer biedt jongeren een veilige plek en een zinvolle vrijetijdsbesteding na schooltijd. Het is bestemd voor jongeren van 10 t/m 14 jaar, voornamelijk uit de Oosterparkwijk. Het MJD organiseerd allerlei activiteiten die passen bij de leeftijd van de jongeren, maar er is ook tijd voor ontspanning en persoonlijke aandacht.

Opgeven voor de huiskamer?
Uw zoon/dochter kan maximaal twee keer meelopen om even te snuffelen. Daarna kunt u het opgavenstrookje volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de Huiskamer.
Uw krijgt daarna bericht of ze geplaatst zijn en op welke dag(en) ze verwacht worden.

Jongerenwerker Huiskamerproject Oosterpark:

Charlotte Hoekstra Doornbos   06 - 55 54 75 20   c.doornbos@mjd.nl

Contactgegevens WIJ Huiskamer

Bezoekadres:
Klaprooslaan 120
9713 SW Groningen


t: (050)367 89 60

Huiskamer tijden:
Maandag tot en met vrijdag
9:00 -12:00 uur

activiteitenkalender huiskamerproject
activiteitenladder jeugd