Treslinghuis headerfoto

Zoeken

Share |

Historie

Het Treslinghuis is oorspronkelijk gebouwd in 1913-1915 als een ‘verzorgingstehuis voor a-socialen’. Het lag in die tijd buiten de bebouwde kom. In de jaren dertig van de twintigste eeuw diende het huis ondermeer voor de opvang van TBC-patiënten.

In 1959 is het huis vernoemd naar Tjalling Petrus Tresling, een Groninger advocaat die zich in de eerste helft van de 19e eeuw inzette voor maatschappelijk misdeelden. Van het oorspronkelijke huis is door diverse uitbreidingen en verbouwingen weinig meer terug te vinden. Ook bevindt het Treslinghuis zich nu in het midden van de Oosterparkwijk.